• 49 /51 ชอยวิวัฒนเวียง ถ.มหาจักร แขวง สัมพันธวงค์ เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 10100
  • 086-899-2220
  • 089-044-2219

ทวิชการช่าง

ออกแบบเครื่องกล ชิ้นส่วนเครื่องกล (design machanic)

ออกแบบตกแต่งภายใน (design interior)

ออกแบบอาคาร (design house)

รับวาดรูปสีนำ้มัน สีชอล์ก (painting)

รับปั้นรูปปั้นปูน (sclupture)

รับทำตามแบบ

รับออกแบบเครื่องกล ตกแต่งภายใน ออกแบบอาคาร วาดรูสีนำ้มัน สีชอล์ก ปั้นรูปปูน

ออกแบบเครื่องจักรกล

ออกแบบภายใน

แบบอาคาร

รูปปั้นปูน

ช่องทางติดต่อของเรา

  • ที่อยู่ 49 /51 ชอยวิวัฒนเวียง ถ.มหาจักร แขวง สัมพันธวงค์ เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 10100
  • 086-899-2220
  • 089-044-2219
  • domzaie8808@gmail.com